ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร์
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอนรายวิชาแนะแนว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :