[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายพรสวรรค์ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา คิง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชานาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นายภิรเดช แก้วมงคล
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาดนตรีไทย-สากล
Click ดูประวัติ
นายศตวรรษ ปุณริบูรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายวรรณพงษ์ มีชัย
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สอนรายวิชาดนตรีไทย-สากล
Click ดูประวัติ
นายนฤดล วาดเมือง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สอนรายวิชานาฏศิลป์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป