หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค
โดย : admin
อ่าน : 37
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทีมงาน TFE. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ระดับภาค และการนำเสนอโมเดลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพิ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค ณ โรงแรมพีซีพาเลซ จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม