ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา อำพล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :