ชื่อ - นามสกุล :นางลำดวน จันทร์มาลา
ตำแหน่ง :ภารโรง
หน้าที่หลัก :ภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :