โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2020.mtb3.ac.th/ Tue, 11 Aug 2020 17:22:06 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=162 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1597141326.jpg

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน 1597141326 กิจกรรมวันเกียรติยศ http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=161 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1597137938.jpg

วันที่ ๓๑ ‎กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จัดกิจกรรมวันเกียรติยศขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากลูกๆ ศิษย์เก่าที่มาพบปะพูดคุยกับน้องๆ เรื่องแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถานศึ 1597137938 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=160 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1597043470.jpg

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

1597043470
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=159 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1597043166.jpg

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

1597043166
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสกลนคร มาติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=158 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1597042911.jpg

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสกลนคร มาติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1597042911
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=157 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1597042408.jpg

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
- วัดสะพานคำ ตัวแทนสายชั้น ม.๑
- วัดเหนือ ตัวแทนสายชั้น ม.๒
- วัดสีชมพู ตัวแทนสายชั้น ม.๓
- วัดโพธิ์ชัย ตัวแทนสายชั้น ม. ๔-๖

1597042408
การแต่งกายนักเรียนในวันต่างๆ และรูปแบบการปักชื่อ รหัสประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=156 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1592199228.jpg

การแต่งกายนักเรียนในวันต่างๆ และรูปแบบการปักชื่อ รหัสประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

1592199228
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=154 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1592198458.jpg

แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

1592198458
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2563 http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=153 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1591720157.jpg

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอินทนิลน้ำ

1591720157
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 http://2020.mtb3.ac.th//?name=news&file=readnews&id=152 http://2020.mtb3.ac.th//http://2020.mtb3.ac.th//icon/news_1591243091.jpg

รับมอบตัวนักเรียน  ม.1 ม.4 และกรณีย้ายเข้า  ประจำปีการศึกษา 2563  

1591243091