[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

MTB3 Fanpage


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 53 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 

 

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การเสริมสร้างความสามารถในแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว ระดับและแนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสุวพัชร อุปพงศ
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 179    จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อเสริมสร้างการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการ
เคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์การเรียนที่กำหนด  (80%)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่
1  ปีการศึกษา 2562  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 ห้อง  รวม 22 คน
โดยใช้ใบความรู้และใบงานสถานการณ์การแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน กับคะแนนที่เกณฑ์กำหนด 80% 
ผลการวิจัยการเสริมสร้างการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวระดับและ
แนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยใช้ใบความรู้และใบงานสถานการณ์การ
แก้ปัญหา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คือมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.56 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54  และ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80%ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3/มี.ค./2564
      การเสริมสร้างความสามารถในแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว ระดับและแนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26/ก.ย./2562