[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 55 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 190 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นางสาวจันทกานต์ ช่อมะลิ
14/ก.พ./2566
เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.4 < ไม่มี >
2 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิตของพืชโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบกระกระตือรือร้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 178 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นางสาวจันทกานต์ ช่อมะลิ
14/ก.พ./2566
เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.4 < ไม่มี >
3 กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities :PLC) ตามแนวทางของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา( อ่าน : 346 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓
17/ม.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การเผยแพร่รายงานผลงานการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)( อ่าน : 417 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผู้บริการและคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓
19/ส.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา( อ่าน : 475 / ดาวน์โหลด : 185 ) เจ้าของ นายวิทยา อำพล
20/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 394 / ดาวน์โหลด : 107 ) เจ้าของ นางณัฐฌา พันธุ์สุวรรณ
3/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล”( อ่าน : 430 / ดาวน์โหลด : 246 ) เจ้าของ นายวิทยา อำพล
23/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายเรื่องราวในจังหวัดสกลนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของแฮร์โรว์ (Harrow) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 314 / ดาวน์โหลด : 195 ) เจ้าของ นายศตวรรษ ปุณริบูรณ์
20/ก.พ./2563
เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.3 FullText
9 การพัฒนารูปแบบการสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 494 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร์
7/ก.พ./2563
เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.4 < ไม่มี >
10 การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 354 / ดาวน์โหลด : 93 ) เจ้าของ นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร์
7/ก.พ./2563
เผยแพร่ผลงาน ค.ศ.4 < ไม่มี >
11 การเสริมสร้างความสามารถในแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนว ระดับและแนวดิ่งของเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 399 / ดาวน์โหลด : 107 ) เจ้าของ นางสุวพัชร อุปพงศ
26/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 ผลงานการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ( อ่าน : 853 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
19/ธ.ค./2561
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
13 ผลงานดีเด่นผู้อำนวยการสถานศึกษา ( อ่าน : 898 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอัครพงศ์ ภูติยา
18/ธ.ค./2561
ผลงานรางวัลดีเด่น ปีการศึกษา 2561 < ไม่มี >
14 สรุปผลงานรางวัลต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา”( อ่าน : 560 / ดาวน์โหลด : 217 ) เจ้าของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓
18/ธ.ค./2561
ผลงานรางวัลดีเด่น ปีการศึกษา 2561 < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>