[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางนิภา พรหมเทศ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสุวพร พาวินิจ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
สิบคุณวุฒิ ภิรมย์ลาภ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางขนิษฐา ศรีมงคล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางชบาพรรณ นรินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทกานต์ ช่อมะลิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางศุภอักษร คูณอาจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสุดารัตน์ พบจันอัด
ผู้ช่วยครู
สอนวิชาการงานอาชีพ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป