[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางจามจุรี สุตะโคตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาต่างประเทศและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายสังคม พรมลังกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาฟิสิกส์
นายชัยพงษ์ อินมาตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอนุวัฒน์ เนตรวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาบรรณารักษ์/ประวัติศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวีระวัฒน์ การุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางจิตติพร จันทรังษี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายศตวรรษ ปุณริบูรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ กัญญาเงิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสรวงสุดา แก้วมะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชฐนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยครู
สอนรายวิชาแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธิดา นามพบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน การบัญชี
การเงิน การบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวรสริน ไชยมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน การบัญชี
การเงิน การบัญชี
Click ดูประวัติ
นายวรรณพงษ์ มีชัย
บุคลากรสนับสนุนการสอน
สอนรายวิชาดนตรีไทย-สากล

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป