[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

MTB3 Fanpage


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 55 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 

 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายวรวิทย์ ราชกรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเกษตร
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิภัสสร ทะวงค์ษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายนฤชิต ไชยพิมพ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชางานช่าง
Click ดูประวัติ
นางสุดารัตน์ พบจันอัด
ผู้ช่วยครู
สอนวิชาการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิตินันท์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยครู
สอนวิชาการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายวีระวัฒน์ การุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาการงานอาชีพ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป