[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายพิศาล โมรา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนงค์เยาว์ มุลคำเกต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสรวงสุดา แก้วมะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ อุปพงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางณัฐฌา พันธุ์สุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางเยาวเรศ ใจอ่อน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป