[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 55 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
ดร.ประครอง เปลี่ยนเอก
ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุวพัชร อุปพงศ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาฟิสิกส์/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสุวพร พาวินิจ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายดำรงค์ นักทำเกวียน
ครู วิทยฐานะ ครู (ช่วยราชการ)
สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ
Click ดูประวัติ
นางขนิษฐา ศรีมงคล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายสังคม พรมลังกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทกานต์ ช่อมะลิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางวารุณี บุรีมาต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศาชล วุฒิสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายรังสรรค์ ผักไหม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ กัญญาเงิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป