[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานประจำปี

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อการสอนครู


     

@ นำเสนอผลการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓       

@ การพัฒนารูปแบบการบริหาร ร่วมคิด พาทำ        

@ สื่อการสอน ครูภาวิณี        

@ สื่อการสอน ครูกาญจนา        
 
 
ผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
ดร.ประครอง เปลี่ยนเอก
ครู วิทยฐานะครูเชียวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุวพัชร อุปพงศ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาฟิสิกส์/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสุวพร พาวินิจ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางขนิษฐา ศรีมงคล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายสังคม พรมลังกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทกานต์ ช่อมะลิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางวารุณี บุรีมาต
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอนรายวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศาชล วุฒิสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายรังสรรค์ ผักไหม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ กัญญาเงิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
12 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระภาษาไทย
15 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
17 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระศิลปะ
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
20 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 : พนักงานจ้างทั่วไป
24 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
25 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป